ELEKTRONIKA MA

piackepes

"Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja."
Einstein

Az idők során az emberiség egyre hatékonyabb eszközöket alkotott. Kezdetben az eszközök intelligenciáját mechanikus szerkezettel oldották meg. A XX. század második felére a technikai fejlődés rendkívüli módon felgyorsult, az eszközök és gépek intelligenciáját az elektronikus és informatikai elemek biztosították. Napjainkban már nem lehet külön választani az eszközöket mechanikai, elektronikai és informatikai egységekre, az egész egy komplex rendszert alkot.

„Minden iparágnak van jövője, ha be tud kapcsolódni abba az informatikai-elektronikai forradalomba, ami zajlik.” … „Eltűnt az a klasszikus kép, hogy a világ ipara meghatározott ágazatokra kohászatra, vegyiparra, textiliparra, stb. oszlik. Mindent átfog az elektronika. Hogy szemléletes legyek: amikor a gőzgépet feltalálták, a textilipartól a gépiparig a közlekedéstől az élelmiszeriparig mindenhova bevonult az új erőforrás. Aki anélkül dolgozott bármelyik iparágban, az kiesett a piacról.” [dr. Inotai András]

Ideje eloszlatni azt a tévhitet, hogy az informatika csak a számítógépes ismereteket, az elektronika pedig csak áramkörépítést, forrasztást jelenet. A két szakterület mára már teljesen egybeolvadt, nincsenek éles határok melyek elválaszthatják őket egymástól. Persze senki ne gondoljon arra, hogy ha valaki szépen tud egy dokumentumot formázni, vagy ügyesen bekeretez egy táblázatot máris elektronikai szakemberré válik. Természetesen erre is szükség van, de a mikroelektronikai áramkörök alkalmazása sokkal mélyebb hardveres és szoftveres ismerteket igényelnek.

A technika fejlődésével a mikroelektronika jelentősége is egyre növekedett és ennek még nincs vége. Az élet minden területén találkozhatunk vele, a szórakoztató elektronika, az informatikai és telekommunikációs eszközök, a gyártási technológiák vezérlése, és a járművek irányítása mind tartalmaz mikroelektronikai áramköröket.

Ahhoz azonban, hogy alkalmazni, programozni tudjuk ezeket az áramköröket, meg kell ismerni az elektronika és elektrotechnika alapjait. Kezdve az alap elektrotechnikai törvényekkel és az egyszerű áramkörök építésével. Ezt követi az elektronikai építőelemek megismerése egyszerűbb, majd összetettebb elektronikai áramkörök tervezése, megépítése.
A digitális elektronika elsajátítása után már egyszerű feladat a beágyazott rendszerek megismerése, melyek manapság már az elektronikai eszközök alapját képezik.
Beágyazott rendszernek tekinthetünk egy mikrovezérlőre írt programot, FPGA-val megvalósított digitális áramkört, de az irányítástechnikai eszközök vezérlését is. Másik fontos terület az egyes eszközök közötti kommunikáció kialakítása, a különböző kommunikációs protokollok megismerése és alkalmazása.

A technikus jelöltek a fenti ismeretek birtokában már könnyen megoldják azokat a feladatokat, mellyel a munka világában tapasztalható kihívásokra készülnek fel. A tanórák 60%-át a gyakorlatok teszik ki, ahol a villamos ipari tevékenységeken kívül az automatika, irányítástechnika is nagy jelentőséggel bír. A számítógép alkalmazása az elektronika és irányítástechnika szempontjából nélkülözhetetlen, mint például a szimuláció, a tervező eszközök, vagy akár a számítógépes mérő és folyamatirányító rendszerek.

Ha valaki egy témában jobban el kíván mélyülni, arra is lehetőséget kap, és lehet hogy megvalósít olyan dolgot amiről nem is gondoltuk, hogy meg lehet valósítani (Einstein után szabadon)

tm

Kedves érettségizett tanulók!

Ajánljuk figyelmetekbe képzéseinket

erettsegizoknek

Áramkörépítő

Oszcilloszkóp

oszcilloszkop jel

LED kocka

ledkocka