ELEKTRONIKA MA

piackepes

Alapvető cél, hogy a tanuló megszerezze, bővítse, és rendszerezze a villamosipari és elektronikai ágazatban használatos műszaki ábrázolási alapismereteit. Képes legyen munkatársaival kommunikálni műszaki rajzok segítségével, szakszerű rajzokkal közöljön villamosipari műszaki információkat, tudjon a munkaköréhez szükséges mértékben kapcsolási vázlatot készíteni; helyesen értelmezzen rajzban közölt információkat, legyen képes rajz alapján összeállítani villamos áramköröket. Az elsajátított kompetenciák birtokában helyesen értelmezzen gépészeti jellegű rajzi információkat, szerelési, összeállítási rajzokat is. Ismerje meg a villamosiparban használatos tervezőszoftverek (OrCad) használatát.

Témakörök:

  • Vetületi ábrázolás:
    Térelemek ábrázolása képsíkon; A hasáb vetületi ábrázolása; Forgástestek vetületei.
  • Géprajzi alapismeretek:
    Metszeti ábrázolás; Csatlakozó alkatrészek jelölése; Csavarkötések ábrázolása; Csapágyak ábrázolása; Fogazott alkatrészek ábrázolása.
  • Villamosipari szakrajz alapjai:
    A villamos rajzok fajtái; Nyomtatott áramköri rajz; Áramútrajz; Villamos készülékek rajzjelei; Villamos alkatrészek rajzjelei.

Áramkörépítő