ELEKTRONIKA MA

piackepes

A tanulók szerezzenek alapvető elektrotechnikai ismereteket. Biztonságosan használják az elektrotechnikai alapfogalmakat. Ismerjék a villamos mennyiségek jelöléseit és azok mértékegységeit. A tanulók ismerjék meg az anyagok technológiai jellemzőit, megmunkálási lehetőségeit. Szerezzenek megfelelő képességet a szükséges és alkalmas technológiák kiválasztására. A tanulók ismerjék az alapvető műszaki rajz jelöléseket, legyenek képesek önálló egyszerű műhelyrajzok készítésére. Biztonságosan tudják felismerni, megkülönböztetni az egyes anyagokat. Tevékenységük során alkalmazzanak kézi szerszámokat, kisgépeket a technológiai alapműveleteknél. A mechanikus és villamos kötések készítésénél fejlődjön kézügyességük, műszaki szemléletük. Legyenek tisztában a minőségbiztosítás jelentőségével, ismerjék alapvető módszereit.

Témakörök:

 • Egyenáramú áramkörök:
  Feszültség és áram; Ellenállás és vezetés; Ohm törvénye; Ellenállás kapcsolások; Kondenzátorok.
 • Mágneses tér és váltakozó áram
  Mágneses indukció és fluxus; Mágneses tér; Váltakozó áram; Transzformátorok, motorok.
 • Szakrajz alapjai:
  Műszaki rajzeszközök és használatuk; Lemeztárgyak ábrázolása; Vetületi ábrázolás alapjai.
 • Fémek és ötvözetek:
  A fémek általános tulajdonságai;A villamosiparban használt fontosabb fémek szilárdsági, megmunkálási jellemzői; Vezetőképesség.
 • Nemfémes anyagok:
  Nemfémes anyagok általános tulajdonságai; Szigetelőanyagok; Műanyagok jellemzői, megmunkálásuk,alkalmazásuk.
 • Minőségbiztosítás:
  A minőség fogalma, jentősége a gazdaságban; A minőségellenőrzés típusai, jelentősége a minőségszabályozásban; A minőségtanúsítás fogalma, jelentősége, módszerei, eljárásai.

Áramkörépítő