ELEKTRONIKA MA

piackepes

A tanulók ismerjék meg a műhelyben végzett tevékenység szabályait. A tanulók legyenek tisztában az adott munkahelyi környezet veszélyforrásaival. Tartsák be a biztonságos munkavégzéshez szükséges magatartási szabályokat. A tanulók ismerjék meg az anyagok technológiai jellemzőit, megmunkálási lehetőségeit. Tevékenységük során alkalmazzanak kézi szerszámokat, kisgépeket a technológiai alapműveleteknél. A mechanikus és villamos kötések készítésénél fejlődjön kézügyességük, műszaki szemléletük. A mérések keretében ismerjék meg a mérés fogalmát, jellemzőit, jelentőségét. Lássák a tevékenységhez kapcsolódó munkafolyamatokat. Tudják a rájuk bízott szerszámokat rendeltetésszerűen használni, azok állapotára vigyázni. Legyenek képesek az anyagokkal takarékosan bánni. Váljon szükségletükké a munkakörnyezetük rendjének fenntartása.

Témakörök:

  • Anyagok és szerszámok:
    Műanyag lemezek és profilok (vezetékcsatorna, műanyag védőcső) megmunkálása; Vezetékek kábelek leszabása, vezetékvég csupaszítása; Érvéghüvelyezés.
  • Mérések:
    Áram- és feszültségmérés; Vezetékek azonosítása, folytonosságuk vizsgálata; Forgó gépalkatrészek fordulatszámának mérése.
  • Mechanikai és villamos kötések:
    Mechanikai kötése készítése különféle alkatrészek között; Ragasztott kötések; A forrasztás, mint elektromos és mechanikai kötés; A forrasztás művelete; Csatlakozók kialakítása.

Áramkörépítő