ELEKTRONIKA MA

piackepes

A mechatronika gyakorlat alapvető célja, hogy mélyítse el a mechatronika tantárgy tanulása során megismert elméleti alapokat. A különböző mérési és vezérlési feladatok megvalósítása során a tanulók megismerik a pneumatika és villamos vezérlések építőelemeit, megtanulják azokat használni. Az irányítástechnikai feladatok megvalósítása során elsajátítják a mechatronikai rendszerek telepítésének és üzemeltetésének ismereteit.

Témakörök:

  • Nemvillamos mennyiségek mérése villamos úton:
    Hőmérséklet, Erő, elmozdulás, Fordulatszám, Nyomás mérése.
  • Elektropneumatikus irányítások:
    Pneumatikus alapkapcsolások; Elektropneumatikus alapkapcsolások; Útfüggő sorrendvezérlések; Időfüggő sorrendvezérlések; Nyomásfüggő sorrendvezérlések; Egyszerű villamos vezérlés megvalósítása, tesztelése, vizsgálata.
  • Elektropneumatikus vezérlések:
    Mágnes szelepek felépítése és működtetése; Elektro-pneumatikus alapkapcsolások; Elektro-pneumatikus rendszerek karbantartása; Hibakeresés, hibaelhárítás módszerei és eszközei az elektro-pneumatikában.

Áramkörépítő