ELEKTRONIKA MA

piackepes

Az Irányítástechnika gyakorlat tantárgy tanításának alapvető célja, hogy a tanulók tudják az egyszerű villamos vezérlések és szabályozások működési, szerkezeti és hatásvázlatait értelmezni, egyszerű villamos vezérlések áramutas rajzát elkészíteni. Képesek legyenek összeszerelni a vezérlések és a szabályozások készülékeit, kapcsolási rajz alapján összeállítani a villamos vezérlési vonal és szabályozási kör kapcsolásait.

Témakörök:

  • Villamos irányítások építőelemei és készülékei:
    Nem villamos mennyiségek átalakítása villamos jellé; Villamos készülékek felépítése, bekötése; Villamos készülékek jellemzőinek mérése; Logikai feltételek realizálása relék segítségével.
  • Vezérlési feladatok:
    Vezérelt berendezés be-, és kikapcsolása; Öntartás; Vezérelt berendezés be-, és kikapcsolása távvezérléssel több helyről; A villamos reteszelés elve; Időfüggetlen logikai feladatok tervezése megépítése relékkel; Időrelék gyakorlati alkalmazása; Összetett vezérlések tervezése, megvalósítása; Villamos motorok indításának vezérlése; Forgásirányváltás; Az aszinkronmotor fordulatszám változtatása.
  • Szabályozások:
    Távadók; Alapjelképzők; Különbségképzők; Jelerősítők és jelformálók; Az átviteli tagok típusai, vizsgálata; Szabályozási feladatok.

Áramkörépítő