ELEKTRONIKA MA

piackepes

Az Irányítástechnika tantárgy tanításának alapvető célja, hogy megismertesse a tanulókkal az irányítástechnika alapfogalmait, a vezérlés és a szabályozás működési elvét, valamint ábrázolási módjait. Az elsajátított kompetenciák birtokában a tanulók tudják értelmezni a vezérlés és a szabályozás fogalmát. Ismerjék meg a leggyakoribb érzékelők, villamos távadók, jelképzők, jelátalakítók, jelformálók, beavatkozó- és végrehajtó szervek működését. Képesek legyenek egyszerű villamos vezérlések áramutas rajzát elkészíteni.

Témakörök:

 • Irányítástechnikai alapismeretek:
  Az irányítás fogalma, részműveletei. Az irányítási rendszer felépítése, jelképes ábrázolása. Az irányításban használt segédenergiák alkalmazása. Villamos irányított berendezések, villamos gépek.
 • Vezérlés:
  A vezérlőberendezések építőelemei és készülékei. Elektronikus vezérlések.
 • Szabályozás:
  A szabályozási kör. Egységes szabályozórendszerek. A tagok csoportosítása jelátvitel szerint.
 • Jelképzők, jelformálók:
  Villamos érzékelők felépítése, működése és jellemzői. Különbségképzők, jelerősítők és jelformálók.
 • Villamos gépek és kapcsolókészülékek:
  Beavatkozó- és végrehajtó szervek feladatai és felosztása. Mágneskapcsolók és relék. Egyen és váltakozó áramú motorok.

Áramkörépítő