ELEKTRONIKA MA

piackepes

A tantárgy tanításának célja, hogy elmélyítse és kiegészítse az elektrotechnika elmélet tanulása során megismert alapokat. Gyakorlati példákon keresztül járuljon hozzá a tanulók elektrotechnikai szemléletének kialakulásához. Különböző egyszerű áramkörök összeállításával a gyakorlatban is kipróbálhatják az elméletben tanultakat. Mérésekkel igazolhatók az elméletben megismert összefüggések.

Témakörök:

  • Forrasztási gyakorlat:
    Forrasztott kötés típusai; A forrasztás, mint elektromos és mechanikai kötés; Forrasztási gyakorlat; Vezetékek, kábelek, huzalozás; Nyomtatott áramkörök gyártása, előkészítése; Nyomtatott áramkörök maratása; Nyomtatott áramkörökbe alkatrészek beültetése.
  • Villamos mérőműszerek:
    A villamos mérőműszerek csoportosítása felépítésük, mérési elv; Analóg műszerek; Digitális műszerek; Mérési tartományok.
  • Egyenáramú mérések:
    Egyenáram és egyenfeszültség mérése elektromechanikus műszerrel; Egyenfeszültség mérése kompenzációs módszerrel; Ellenállásmérés; Feszültségmérő és árammérő méréshatárának kiterjesztése.

Áramkörépítő