ELEKTRONIKA MA

piackepes

A tantárgy tanításának célja, hogy segítse a tanulók áramköri szemléletének kialakulását és fejlesztését. Tegye képessé a tanulókat az elektronikai áramkörök alaptörvényeinek és alapösszefüggéseinek megértésére.

Témakörök:

 • Egyenáramú hálózatok:
  A villamos áramkör részei; Villamos ellenállás; Az ellenállások kialakítása; Aktív és passzív villamos hálózatok; Kirchhoff I. és II. törvénye; Passzív kétpólusú hálózatok eredő ellenállása.
 • Váltakozó áramú hálózatok:
  Nevezetes passzív villamos hálózatok; Feszültségosztás; Áramosztás; Feszültséggenerátor, áramgenerátor; Feszültségforrások kapcsolása.
 • A villamos áram hatásai:
  A villamos áram hőhatása; A villamos áram fényhatása; A villamos áram vegyi hatása; A villamos áram mágneses hatása.
 • Aktív hálózatok. Villamos tér:
  Thevenin- és Norton helyettesítő képek; Villamos tér; Coulomb törvénye és a szuperpozíció elve; Villamos kisülés; Kondenzátorok.
 • Mágneses tér. Elektromágneses indukció:
  Árammal létrehozott terek, a jobbkéz-szabály; Mágneses indukció; Mágneses kör; Elektromágneses indukció; Induktivitások összekapcsolása; Az indukciós jelenség jellemző felhasználása; Generátorelv, villamos gépek.
 • Váltakozó áramú hálózatok:
  A váltakozó feszültség és áram fogalma; Egyszerű váltakozó áramú körök; Összetett váltakozó áramú körök; A transzformátor felépítése, működése; Villamos forgógépek.

Áramkörépítő