ELEKTRONIKA MA

piackepes

Az elektronika gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy bővítse, rendszerezze a tantárgy tanulása során megismert elméleti alapokat. Formálja a tanulók elektronikus gondolkodásmódját.

Témakörök:

 • Váltakozó áramú alapmérések:
  Váltakozó áramú hálózatok jellemzőinek mérése; Hangfrekvenciás generátorok vizsgálata; Oszcilloszkóp kezelési gyakorlat; Mérések oszcilloszkóppal; Frekvenciamérési módszerek.
 • Elektronikai eszközök mérése:
  Félvezető diódák vizsgálata; Négypólusok jellemzőinek meghatározása; Bipoláris és unipoláris tranzisztorok jellemzőinek mérése; Speciális félvezetők és alkalmazásaik; Egyszerű egyenirányítók vizsgálata; Tirisztor és triak jellemzőinek meghatározása; Teljesítményszabályozó áramkörök mérése.
 • Áramkörök építése, vizsgálata:
  Nyomtatott áramkörök gyártása, előkészítése; Nyomtatott áramkörök maratása, alkatrész beültetés; Az áramkör funkcionális vizsgálata; Hibakeresés.
 • Erősítők építése és mérése:
  Egyenáramú jellemzők mérése; Váltakozó áramú jellemzők; Az alapkapcsolások vizsgálata; Műveleti erősítők alkalmazásai; Egyenirányító megépítése és vizsgálata; Erősítő alapkapcsolás építése, bemérése és javítása.
 • Impulzustechnikai mérések:
  Impulzus jellemzők mérése; Aktív és passzív jelformáló áramkörök vizsgálata; Multivibrátorok vizsgálata; Schmitt-trigger vizsgálata.
 • Digitális áramkörök vizsgálata:
  Digitális áramkörök jellemzőinek mérése; Funkcionális működés ellenőrzése igazságtáblázattal; Logikai kapuk összekötése; Funkcionális kombinációs áramkörök vizsgálata.

Áramkörépítő