ELEKTRONIKA MA

piackepes

Az elektronika tantárgy tanításának célja, hogy segítse a tanulók áramköri szemléletének kialakulását és fejlesztését. Tegye képessé a tanulókat az elektronikai áramkörök alaptörvényeinek és alapösszefüggéseinek megértésére, elektronikai kapcsolások méretezésére.

Témakörök:

 • Villamos áramköri alapismeretek:
  Aktív és passzív áramköri elemek; Lineáris és nemlineáris áramköri elemek; Aktív és passzív kétpólusok.
 • Négypólusok:
  Impedancia, admittancia és hibrid paraméterek; A négypólusok jellemzőinek frekvenciafüggősége.
 • Félvezetők:
  Félvezető diódák; A PN átmenet felépítése és működése; A félvezető diódák típusai; Tranzisztorok; Erősáramú félvezető eszközök; Optoelektronikai alkatrészek.
 • Erősítők:
  Tranzisztoros erősítők munkapont beállítása; Tranzisztoros erősítők kisfrekvenciás helyettesítő képe; Erősítő alapkapcsolások bipoláris tranzisztorral; Erősítő alapkapcsolások unipoláris tranzisztorral.
 • Műveleti erősítők:
  Egyenáramú erősítők; Differenciálerősítő; Integrált műveleti erősítők; Lineáris alapkapcsolások műveleti erősítővel; Műveleti erősítők munkapont beállítása, frekvenciakompenzálása; Műveleti erősítők alkalmazásai.
 • Impulzustechnika:
  Impulzus jellemzők; Aktív és passzív jelformáló áramkörök; Lineáris és nemlineáris jelformáló áramkörök; Multivibrátorok; Schmitt-trigger.
 • Digitális technika alapjai:
  Kódok; A logikai hálózatok alaptörvényei; Logikai alapműveletek; Logikai függvények megadási módjai; Kombinációs hálózatok; Logikai hálózatok megvalósítása kapuáramkörök segítségével; Sorrendi hálózatok; Aszinkron és szinkron hálózatok tervezése.

Áramkörépítő