ELEKTRONIKA MA

piackepes

A Szimuláció gyakorlat célja, hogy ismertesse meg a tanulókat az áramköri modellezés (szimuláció) előnyeivel, alkalmazásának lehetőségeivel.

Témakörök:

  • A számítógépes szimuláció alkalmazásának lehetőségei:
    Szimuláció az elektronikában; Szimulációs eljárások; A szimuláció alkalmazásának lehetőségei; A szimuláció áramköri, logikai és vegyes módú szintjei; Az áramkörök analízis üzemmódjainak kiválasztása és használata;
    Egyszerű áramkörök szimulációja; Az elvégzett szimuláció dokumentálása.
  • Elektronikai áramkörök kapcsolási rajza és NYÁK terve:
    Egyszerű áramkörök műszaki dokumentációjának elkészítése; Elektronikai alkatrészek rajzjelei, az alkatrészek jellemzői; Kapcsolási rajz készítése; Alkatrészjegyzék; Áramkörtervező CAD tervezőrendszer felépítése; A PCB kezelése;
    Alkatrészek elhelyezése, tervezési szempontok; Automatikus huzalozás.

 

Áramkörépítő